Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální stavy toků

1.6.2023 16:10

Aktuální výška:

81 cm

1.6.2023 16:10

Aktuální výška:

40 cm

1.6.2023 16:10

Aktuální výška:

81 cm

1.6.2023 16:10

Aktuální výška:

112 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
KS Odrynormální
KS Fulneknormální
LG Nový Jičínnormální
KS Jeseník nad Odrou3. PSA - EP

Sponzoři

sponzori-rd-mendela

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Mendel Day 2016

Mendel Day 2016Bude věnován připomenutí 150 let od vydání tiskem Mendelovy práce, která se stala základem genetiky a její mezinárodní distribuce do desítek měst v Evropě i zámoří. Toto výročí budeme každoročně připomínat propojením měst, která Mendel svou prací obeslal.
Základnou Mendel Day 2016 je Brno jako Mendelovo domovské město. Z evropských měst byla pro letošní rok vybrána Vídeň, v USA bude Mendel Day probíhat ve městě Tuscon, v Austrálii v Sydney, z Asie se připojila Japan Mendel Society.
VIP setkání na počest Johanna Gregora Mendela se uskuteční v Centru Mendelianum, Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno

1866-2016:  150 Years of Gregor Mendel's

Laws of Inheritance      

International MENDEL DAY – March 8, 2016

Brno (Czech Republic) - Vienna (Austria) - Tuscon (USA) - Sydney (Australia) - Tokyo (Japan)

Main information page: http://www.mendelianum.cz/en/main-page/international-mendel-day-march-8-2016

Gregor Mendel in Vienna (draft Vienna programme)by Gregor Mendel Society of Vienna) and BOKU-Universität für Bodenkultur Wien

Meeting time:

13.45-14.00 (Tue, March 8, 2016)

Location:

Entrance area of Department of Botany and Biodiversity Research ("Botanisches Institut", Universität Wien), Rennweg 14, 1030 Wien. The meeting place is in walking distance of S-Bahn station "Rennweg" or tram no. 71 station "Rennweg".

14.00 // Dr. Eva-Maria Mikschi-Marischler and Mag. Matthias Svojtka:

Original reprint of Gregor Mendel's 1866 paper "Versuche über Pflanzen-Hybriden", Vol. 4 of Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Brünn.

This unique original reprint is preserved at the library of Department of Botany and Biodiversity Research. It is one of very few reprints with hand-written corrections of printing errors by Mendel's own hand. On January 1, 1867 Mendel had sent the reprint to Anton Kerner von Marilau who was a professor of botany that time at University of Innsbruck. During Mendels study period in Vienna (1851-1853), both Mendel and Kerner were students of Eduard Fenzl and Franz Unger, so they knew each other since student times. Mendel probably hoped that Kerner might understand his research in the context of evolution.

15.00 to 15.20 // Ride on Tram line 71 from Rennweg to Schottentor

15.25 to 16.30 // University of Vienna Inner Yard (Arkadenhof), Universitätsring 1, 1010 Wien

Mendel's teachers and contemporaries at University of Vienna.

In Vienna, Mendel was exposed to leading natural sciences professors and a vibrant scientific community: Christian Doppler, professor of physics, Franz Unger, professor of botany and others very probably have inspired Gregor Mendel to start his own series of experiments on hybrids.

After 16.30: Optional programme

City walk to Old University of Vienna (Austrian Academy of Sciences) and Landstrasse (Mendels living place in Vienna)

Coffee and newspapers: Austrian newspapers between 1850 and 1884 mentioning Gregor Mendel. A list of 67 so far unpublished newspaper appearances of high biographical value will be presented.

Registration: Johann Vollmann, BOKU Wien (email: johann.vollmann@boku.ac.at)

Participation in the event is free of charge, but an informal email registration is appreciated for organizational purposes.   

Language: The MENDEL DAY event will be held in English and/or German depending on participants' needs.

 

Překlad:

1866-2016: 150 let od tisku Zákonů dědičnosti Gregora Mendela.

Mezinárodní MENDEL DAY - 08.03.2016

Brno (Česká republika) - Vídeň (Rakousko) - Tuscon (USA) - Sydney (Austrálie) - Tokio (Japonsko)

Hlavní informační stránka: http://www.mendelianum.cz/en/main-page/international-mendel-day-march-8-2016

Gregor Mendel ve Vídni (draft Vídeň programu)

Gregor Mendel Society of Vídeň) a BOKU-Universität für Bodenkultur Wien

Čas jednání:

13:45 - 14:00 (Út. 08.3.2016)

Místo :

Vstupní prostor Katedry botaniky a výzkumů biodiverzity ( "Botanisches Institut", Universität Wien), Rennweg 14, 1030 Wien. Místo setkání je v docházkové vzdálenosti od stanice S-Bahn "Rennweg" nebo tramvají č. 71 zastávka "Rennweg".

14:00 // Dr. Eva-Maria Mikschi-Marischler a Mag. Matthias Svojtka:

Původní dotisk: Gregor Mendel 1866  "Versuche über Pflanzen-Hybriden", sv.4 Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Brünn.

Tento jedinečný originál dotisku je zachován v knihovně Ústavu botaniky a výzkumů biodiverzity. Je to jeden z mála dotisků s ručně psanými opravami tiskových chyb Mendelovou vlastní rukou. Dne 1. ledna 1867 Mendel poslal dotisk Antonu Kernerovi von Marilau, který byl profesorem botaniky na univerzitě v Innsbrucku. Během Mendelova studia ve Vídni (1851-1853), byli Mendel a Kerner žáky Eduarda Fenzla a Franze Ungera, takže se znali od studentských let. Mendel pravděpodobně doufal, že by Kerner mohl pochopit jeho výzkum v rámci evoluce.

15:00 - 15:20 // jízda na tramvajové lince 71 z Rennweg na Schottentor

15:25 - 16:30 // University of Vienna vnitrobloku (Arkadenhof), Universitätsring 1, 1010 Wien

Mendelovi učitelé a současníci na univerzitě ve Vídni.

Ve Vídni  byl Mendel pod vedením profesorů přírodních věd a moderní vědecké komunity: Christian Doppler, profesor fyziky, Franz Unger, profesor botaniky a jiní velmi pravděpodobně inspirovali Gregora Mendela k vlastní sérii experimentů na hybridech.

Po 16:30: volitelný program

Procházka od Staré univerzity ve Vídni (Rakouská akademie věd) a Landstrasse (Mendelova bydliště ve Vídni)

Káva a noviny: Rakouské noviny mezi 1850 a 1884 zmiňující Gregora Mendela.

Bude zveřejněn seznam 67 dosud nepublikovaných článků z novin s vysokou biografickou hodnotou.

Registrace: Johann Vollmann, BOKU Wien (e-mail: johann.vollmann@boku.ac.at)

Účast na akci je zdarma, ale neformální registrační e-mail je ceněn pro organizační účely.

Jazyk: Událost MENDEL DAY bude konat v angličtině a / nebo němčině v závislosti na potřebě účastníků.


1. 3. 2016 Zobrazit méně

Dopravní značení na dálnici D1

Dopravní značení na dálnici D1Umístění nového dopravního značení na dálnici D1 týkající se rodného domu.

23. 10. 2015 Zobrazit více

50. výročí otevření Památníku v rodném domě

Rok 2015 - 50. výročí otevření Památníku v rodném domě Johanna Gregora Mendela v Hynčicích.

1. 6. 2015 Zobrazit více

Významná návšzeva profesora Kleina

Významná návšzeva profesora KleinaJan Klein (*1936 Československo) je česko-americký biolog a imunolog,jeden ze zakla-datelů moderní imunogenetiky.

9. 3. 2015 Zobrazit více

150 let génia  "genetiky"

Mendelovo muzeum ve spolupráci s Mendelovým centrem pořádá oficiální zahájení oslav 150 let od Mendelových přednášek.

1. 2. 2015 Zobrazit více

Přednáška na University of Oxford

Přednáší opat brněnského kláštera Thdr. Ing. Lukáš Evžen Martinec.

15. 1. 2015 Zobrazit více

Mendelovo centrum Brno

V Brně vzniklo Mendelovo centrum. Bude pečovat o odkaz zakladatele genetiky.

18. 7. 2014 Zobrazit více

Šifra jménem DNA

14. dubna 2003 - den, kdy byla rozluštěna šifra DNA

15. 4. 2013 Zobrazit více

Článek ČT24 o Mendelovi

Novodobá genetika snad nemá větších jmen, než je Watson, Crick a Mendel.

20. 7. 2012 Zobrazit více

Rukopis J. G. Mendela zpět v ČR

Česká republika získala zpět cenný Mendelův rukopis.

10. 2. 2012 Zobrazit více

Stránka


http://www.vrazne.cz